Vade-mecum voor de opsteller van bestekken – Overheidsopdrachten voor vertaal- en tolkdiensten

De Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) hebben samen een document opgesteld met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk willen uitbesteden. Dit document is bedoeld als vademecum en is het resultaat van een unieke samenwerking tussen twee geledingen van dezelfde sector die soms als concurrenten worden gezien, maar die begrepen hebben dat de hele branche baat heeft bij hun samenwerking.

Om de auteurs van lastenboeken een handje toe te steken, geven BQTA en BKVT in dit referentiedocument een overzicht van de elementen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle vertaalservice. Het vademecum beschrijft in detail de verschillende soorten prestaties waarvan de opdrachtgever bij het uitbesteden van vertaaldiensten gebruik kan maken, en zegt duidelijk welke “essentials” absoluut niet mogen ontbreken in het bestek. Tenslotte gaat het document ook in op de verschillende kwaliteitsnormen die in de markt gehanteerd worden.

    • Om het Vademecum voor vertaaldiensten te downloaden, klik op deze link.
    • Om het Vademecum voor conferentietolkdiensten te downloaden, klik op deze link.
    • Ook de bijlagen zijn hieronder beschikbaar.

Het vademecum gaat vergezeld van bijlagen, die regelmatig kunnen worden bijgewerkt, en die de volgende documenten omvatten

Uw opmerkingen zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar info@bqta.be

Scroll naar boven