Nieuws

De 2019-editie van de European Language Industry Survey is afgesloten.

Met 1404 reacties versloeg het zijn vorige record van 2018. De analyseresultaten worden eind maart verwacht en zullen worden gepresenteerd op de EUATC T-Update conferentie in Tallinn (zie onder Events) en andere nationale en internationale evenementen.

Het volledige verslag van de Enquête Europese (Ver)taalsector 2018 is nu beschikbaar.

Maar hier alvast enkele belangrijke conclusies. Met 1285 reacties was dit veruit de meest succesvolle editie van de enquête. Vooral het grote aantal antwoorden van individuele vertalers verbetert het inzicht in de bekommernissen van dit belangrijke segment van de vertaalmarkt

Potentieel voorbeeld voor andere landen.

Rudy Tirry, voorzitter van BQTA, nam net als een vertegenwoordiger van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken deel aan een panelgesprek dat de mogelijkheden van een dergelijke overeenkomst in België en Nederland onder de loupe nam.

BQTA en BKVT presenteren Vademecum voor Openbare Aanbesteding van Vertaaldiensten

In een aantal Europese landen zijn de openbare aanbestedingen op het gebied van vertaal- en tolkdiensten de laatste jaren op zeer negatieve wijze in het nieuws gekomen, het gevolg van procedures die geen rekening hielden met de eigenheid van de sector. BQTA en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken hebben daarom samen een document opgesteld dat de specifieke kenmerken van deze activiteit op bondige en duidelijke wijze toelicht, zodat de opstellers van dergelijke bestekken er rekening mee kunnen houden. Het feit dat dit een gezamenlijk initiatief is van twee verenigingen waarvan vaak wordt aangenomen dat ze tegengestelde belangen vertegenwoordigen, toont aan hoe belangrijk de openbare aanbestedingen zijn voor zowel de vertaalbedrijven als voor de individuele taalprofessionals. Download hier de Nederlandse versie van het Vademecum.

HAVE ANY QUESTIONS? LET’S GET IN TOUCH!

Scroll naar top