BQTA

INITIATIEVEN

INFO ON

vademecum

Deze gids is gepubliceerd in EN, FR en NL en werd gezamenlijk geproduceerd door BQTA en BKVT (een primeur in de geschiedenis) met de steun van UNPLIB, UCM, FVB en de Conseil supérieur des Indépendants et des PME.
BQTA

JOB FAIR

Student of pas afgestudeerde talenknobbel? Ontmoet de top van de Belgische vertaalindustrie op de jobbeurs van de BQTA!

HAVE ANY QUESTIONS? LET’S GET IN TOUCH!

Scroll naar boven