Het charter
Door lid te worden van BQTA bevestigen onze leden dat zij handelen in overeenstemming met de principes van het BQTA-charter :
– Het zijn vertaalbedrijven die in staat zijn hun klanten geïntegreerde meertalige diensten aan te bieden en die in alle aspecten van hun activiteiten de toepassing van goede praktijken vooropstellen.
– Het zijn professionele organisaties die bestuurd worden volgens strikte professionele en deontologische normen waarvan de financiële stabiliteit een hoge graad van continuïteit biedt en op het gebied van technologie, human resources en logistieke organisatie correct zijn uitgerust.
– Ze verzorgen hoogkwalitatieve vertalingen, uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde taalprofessionals die uitsluitend naar hun moedertaal vertalen, ondersteund door gedocumenteerde procedures en gestandaardiseerde kwaliteitsprocessen, gecoördineerd en gecontroleerd door bekwame projectbeheerders.
– Ze werken volgens de hoogste normen inzake vertrouwelijkheid, communicatie en klantenservice.
BQTA en Europa

De BQTA vertegenwoordigt België binnen de Europese koepelvereniging EUATC – European Union of Associations of Translation Companies.

De EUATC werd in 1994 opgericht om de belangen van vertaalbedrijven op Europees niveau te behartigen.

De leden van de EUATC zijn nationale verenigingen van vertaalbedrijven, dus geen individuele bedrijven. Momenteel zijn 19 Europese landen vertegenwoordigd, waaronder ook enkele van buiten de EU zoals Zwitserland en Turkije.

De EUATC wordt binnen de Europese instellingen vandaag algemeen erkend als de meest representatieve of zelfs de enige representatieve organisatie van vertaalbedrijven in Europa. Als dusdanig neemt de EUATC actief deel aan een aantal initiatieven die door de Europese Commissie en andere EU-instellingen georganiseerd of gesteund worden.

Elke nationale vereniging duidt twee vertegenwoordigers aan die het land vertegenwoordigen in de EUATC vergaderingen en die meewerken aan de activiteiten van deze belangrijke Europese organisatie.

Van oudsher is de BQTA een van de meest actieve leden van EUATC. Dit werd opnieuw bevestigd op 3 mei 2013. Toen organiseerde de BQTA in Brussel namelijk de 8e Internationale EUATC Conferentie.

HEEFT U VRAGEN? STEL ZE GERUST!

Scroll naar boven