Verklaring van de Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) over duurzame relaties met LSP’s

BQTA ondersteunt ten volle initiatieven die zogenaamde ‘best practices’ en duurzame relaties promoten tussen leveranciers van taaldiensten en professionele linguïsten. We willen echter graag enkele essentiële principes onder de aandacht brengen die zowel de belangen van taalbedrijven als die van linguïsten in de taalindustrie beschermen.

We beweren niet dat we de Belgische taalindustrie of haar taaldienstverlenende bedrijven te vertegenwoordigen, wiens meningen kunnen verschillen en wiens overeenkomsten en contracten vrij worden onderhandeld en overeengekomen met hun individuele leveranciers van taaldiensten, en dit in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving.

Tolken en vertalen zijn in essentie internationale professionele taaldiensten die niet vallen onder lokale tariefovereenkomsten, collectieve arbeidsovereenkomsten of door de industrie opgelegde of erkende raamovereenkomsten.

Wij geloven dat er een groot potentieel is om de marktwaarde en het publieke imago van tolk- en vertaaldiensten te verbeteren, vooral in het licht van de transformatie van toegepaste taaltechnologie met kunstmatige intelligentie die wereldwijd van invloed is op taalaanbieders en -beoefenaars.

In dit opzicht maakt een wederzijdse uitwisseling van meningen en standpunten tussen taalbeoefenaars en taaldienstverleners deel uit van een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om waarde toe te voegen en vertrouwen op te bouwen.

We willen graag ons gemeenschappelijke belang benadrukken in het verbeteren van het publieke imago van vertalers en tolken, het verhogen van de marktwaarde van taaldiensten en het opbouwen van duurzame relaties.

Dimitri Stoquart

Voorzitter BQTA

 
Scroll naar boven