News

Verklaring van de Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) over duurzame relaties met LSP’s

BQTA ondersteunt ten volle initiatieven die zogenaamde ‘best practices’ en duurzame relaties promoten tussen leveranciers van taaldiensten en professionele linguïsten. We willen echter graag enkele essentiële principes onder de aandacht brengen die zowel de belangen van taalbedrijven als die van linguïsten in de taalindustrie beschermen. We beweren niet dat we de Belgische taalindustrie of haar taaldienstverlenende bedrijven te vertegenwoordigen, wiens meningen kunnen verschillen en wiens overeenkomsten en contracten vrij worden onderhandeld en overeengekomen met hun individuele leveranciers van taaldiensten, en dit in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving. Tolken en vertalen zijn in essentie internationale professionele taaldiensten die niet vallen onder lokale tariefovereenkomsten, collectieve arbeidsovereenkomsten of door de industrie opgelegde of erkende raamovereenkomsten. Wij geloven dat er een groot potentieel is om de marktwaarde en het publieke imago van tolk- en vertaaldiensten te verbeteren, vooral in het licht van de transformatie van toegepaste taaltechnologie met kunstmatige intelligentie die wereldwijd van invloed is op taalaanbieders en -beoefenaars. In dit opzicht maakt een wederzijdse uitwisseling van meningen en standpunten tussen taalbeoefenaars en taaldienstverleners deel uit van een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om waarde toe te voegen en vertrouwen op te bouwen. We willen graag ons gemeenschappelijke belang benadrukken in het verbeteren van het publieke imago van vertalers en tolken, het verhogen van de marktwaarde van taaldiensten en het opbouwen van duurzame relaties. Dimitri Stoquart Voorzitter BQTA

Verklaring van de Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) over duurzame relaties met LSP’s Lees verder »

Job Fair 20 APRIL 2023

Laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden uit alle Belgische vertaal-, tolk- en aanverwante Master-opleidingen kunnen die dag van 13u tot 17u kennismaken met de vertaalmarkt, vertegenwoordigd door Belgische vertaalbedrijven. Voor u een unieke gelegenheid om uw bedrijf voor te stellen aan jonge talenten die interesse hebben voor onze sector. Tijdens het event krijgen ze ook meer informatie over de vertaalmarkt in het algemeen en over de mogelijkheden die deze voor hen biedt, ook van vertegenwoordigers van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Een aantal mensen uit de praktijk – vertalers, projectleiders enz. – zullen bovendien hun eerste beroepservaringen met hen delen. De jobbeurs gaat door op de campus Brussel van  de KUL, Stormstraat 2 te 1000 Brussel, vlak bij het Centraal Station. Elk deelnemend bedrijf krijgt ook nu weer de beschikking over een tafel met voldoende ruimte om meer dan één student tegelijk te laten aanschuiven. Het gebruik van uitgebreide salon-stands willen we vermijden, maar een standaard pop-up banner plaatsen is zeker mogelijk. De deelname is gratis voor BQTA-leden. Aan niet-leden wordt een bijdrage van 150€ gevraagd. Bij BQTA verwelkomen we altijd graag nieuwe leden. Indien u dit jaar lid wordt, krijgt u deze bijdrage terugbetaald. Wilt u één van de aanwezige vertaalbedrijven zijn? Stuur dan zo spoedig mogelijk een berichtje naar info@bqta.be en dit ten laatste op 03/03/2023. Wacht niet te lang, want we verwachten dat er meer gegadigden zullen zijn dan beschikbare plaatsen.

Job Fair 20 APRIL 2023 Lees verder »

Vade-mecum voor de opsteller van bestekken – Overheidsopdrachten voor vertaal- en tolkdiensten

De Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) hebben samen een document opgesteld met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk willen uitbesteden. Dit document is bedoeld als vademecum en is het resultaat van een unieke samenwerking tussen twee geledingen van dezelfde sector die soms als concurrenten worden gezien, maar die begrepen hebben dat de hele branche baat heeft bij hun samenwerking. Om de auteurs van lastenboeken een handje toe te steken, geven BQTA en BKVT in dit referentiedocument een overzicht van de elementen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle vertaalservice. Het vademecum beschrijft in detail de verschillende soorten prestaties waarvan de opdrachtgever bij het uitbesteden van vertaaldiensten gebruik kan maken, en zegt duidelijk welke “essentials” absoluut niet mogen ontbreken in het bestek. Tenslotte gaat het document ook in op de verschillende kwaliteitsnormen die in de markt gehanteerd worden. Om het Vademecum voor vertaaldiensten te downloaden, klik op deze link. Om het Vademecum voor conferentietolkdiensten te downloaden, klik op deze link. Ook de bijlagen zijn hieronder beschikbaar. Het vademecum gaat vergezeld van bijlagen, die regelmatig kunnen worden bijgewerkt, en die de volgende documenten omvatten Inleiding – Bijgewerkt: oktober 2021 Voorbeeldtaakomschrijving – Bijgewerkt: oktober 2021 Test Translations & Methodology Working Group (Alleen in het Engels) Bijgewerkt: Oktober 2021 Bibliotheek – Bijgewerkt: oktober 2021 Uw opmerkingen zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar info@bqta.be

Vade-mecum voor de opsteller van bestekken – Overheidsopdrachten voor vertaal- en tolkdiensten Lees verder »

Vertaalslam: vertalen, vergelijken en ijken

Wat is kwaliteit van een vertaling? Hoe staat de kwaliteit van jouw vertaling tegenover die van een andere vertaling? Kan jij ijkpunten vinden bij verschillende vertalingen waarbij die toch gelijkwaardig zijn? Zijn er eenvoudige kwantitatieve of kwalitatieve methoden om kwaliteit te meten? En waar blijft de brontekst in dit hele verhaal? Meer informatie? Bekijk het hier.

Vertaalslam: vertalen, vergelijken en ijken Lees verder »

Scroll naar boven