BQTA en BKVT presenteren Vademecum voor Openbare Aanbesteding van Vertaaldiensten

In een aantal Europese landen zijn de openbare aanbestedingen op het gebied van vertaal- en tolkdiensten de laatste jaren op zeer negatieve wijze in het nieuws gekomen, het gevolg van procedures die geen rekening hielden met de eigenheid van de sector. BQTA en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken hebben daarom samen een document opgesteld dat de specifieke kenmerken van deze activiteit op bondige en duidelijke wijze toelicht, zodat de opstellers van dergelijke bestekken er rekening mee kunnen houden. Het feit dat dit een gezamenlijk initiatief is van twee verenigingen waarvan vaak wordt aangenomen dat ze tegengestelde belangen vertegenwoordigen, toont aan hoe belangrijk de openbare aanbestedingen zijn voor zowel de vertaalbedrijven als voor de individuele taalprofessionals. Download hier de Nederlandse versie van het Vademecum.

Scroll naar top