Home
Charter NL
BQTA Europa NL
BQTA Members
Lid worden NL
News and Events
Links
FAQ NL
News and Events
News and Events
News and Events
News and Events
Members Only

Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only

Members Only

Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only

Members OnlyJobbeurs 2016Members Only

"Vertaling en het begrip vooruitgang zijn onlosmakelijk verbonden. Sommigen menen zelfs dat je een samenleving kan beoordelen aan de hand van de vertalingen die er aanvaard worden."

Jean-François Joly

DE

EN

FR

NL

Contact

BQTA vzw

Bloemendallaan 54

B-1853 Grimbergen

België

email: info @bqta .be

The 2019 edition of the European Language Industry Survey is closed.

With 1404 responses, it beat its previous record from 2018. The analysis results are expected by end March and will be presented at the EUATC T-Update conference in Tallinn (see under Events) as well as other national and international events.


Het volledige verslag van de Enquête Europese (Ver)taalsector 2018 kunt u hier downloaden. Maar hier alvast enkele belangrijke conclusies.

Met 1285 reacties was dit veruit de meest succesvolle editie van de enquête. Vooral het grote aantal antwoorden van individuele vertalers verbetert het inzicht in de bekommernissen van dit belangrijke segment van de vertaalmarkt.

De huidige editie bevestigt de positieve trends die reeds in 2017 merkbaar waren. Vrijwel alle indicatoren wijzen op optimisme, van de prognoses inzake marktgroei tot de beoogde aanwervingen en zelfs de verwachte prijsevolutie.

Dat betekent niet dat de vertaalwereld geen challenges ziet. Toenemende concurrentie en prijsdruk blijven de grote uitdagingen, net als de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van machinevertaling.

2018 dient zich overigens aan als een scharnierjaar voor de automatische vertaling. Voor het eerst verklaart een meerderheid van de respondenten gebruik te maken van deze technologie, zij het in vele gevallen slechts op sporadische basis. Het is dus nog te vroeg om te zeggen dat MT voortaan tot het basisarsenaal van het gemiddelde vertaalbedrijf behoort.


Op het Vertaal- en Tolkcongres in Breda, Nederland, werd onder meer de Hongaarse overeenkomst tussen verenigingen van vertalers en vertaalbedrijven voorgesteld.

Rudy Tirry, voorzitter van BQTA, nam net als een vertegenwoordiger van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken deel aan een panelgesprek dat de mogelijkheden van een dergelijke overeenkomst in België en Nederland onder de loupe nam.


In maart 2018 nodigde de Universiteit van Luik de voorzitters van BQTA en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken uit voor een gespreksavond.

Het thema was de samenwerking tussen vertaalbedrijven en zelfstandige vertalers en tolken, de verwachte evoluties op de markt, en het toenemende gebruik van machinevertaling.


BQTA en BKVT presenteren Vademecum voor Openbare Aanbesteding van Vertaaldiensten

In een aantal Europese landen zijn de openbare aanbestedingen op het gebied van vertaal- en tolkdiensten de laatste jaren op zeer negatieve wijze in het nieuws gekomen, het gevolg van procedures die geen rekening hielden met de eigenheid van de sector. BQTA en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken hebben daarom samen een document opgesteld dat de specifieke kenmerken van deze activiteit op bondige en duidelijke wijze toelicht, zodat de opstellers van dergelijke bestekken er rekening mee kunnen houden. Het feit dat dit een gezamenlijk initiatief is van twee verenigingen waarvan vaak wordt aangenomen dat ze tegengestelde belangen vertegenwoordigen, toont aan hoe belangrijk de openbare aanbestedingen zijn voor zowel de vertaalbedrijven als voor de individuele taalprofessionals. Download hier de Nederlandse versie van het Vademecum.


Het verslag van de Enquête Europese (Ver)taalsector 2017 is nu beschikbaar. Klik hier!


Enquête Europese (Ver)taalsector 2017 - resultaten zijn binnen!

Het volledige verslag zullen we begin mei voor iedereen beschikbaar maken, na de voorstelling ervan (door de voorzitter van BQTA) op de EUATC T-update conferentie in Berlijn op 20-21 april.

Meer dan 860 stakeholders van onze sector hebben hun mening gegeven en hun bekommernissen gedeeld.
Voorlopig kunnen BQTA-leden het verslag al inkijken in de ledenzone.

Spoiler Alert: globaal genomen toont de sector weer wat meer optimisme in vergelijking met 2016.


Enquête Europese (Ver)taalsector 2017

Deze Europese survey, een gezamenlijk initiatief van EUATC, Elia, GALA, het universiteitsnetwerk EMT en de Lind groep van het Directoraat-Generaal Vertaling van de Europese Commissie, krijgt dit jaar de medewerking van de internationale federatie van vertalers FIT Europe. Met hun steun wordt nu ook het belangrijke segment van de individuele taalprofessionals bereikt, zodat de trend- en marktsentimentanalyse ook naar dit deel van de sector kan worden uitgebreid. De enquête is open tot 20 februari en kan worden ingevuld op https://goo.gl/forms/TXJTMklBbn7aohcU2. De resultaten zullen eind maart worden gepubliceerd en op nationale en internationale events worden voorgesteld.


Data Translations has a new name: Ubiqus Belgium

Back in 2012, Data Translations joined the international Ubiqus Group, becoming its Belgian arm. And now, after a gradual 4-year integration process during which it made the most of the synergies and logistics of the Group, it seemed only logical to adopt the Group’s name and from now on operate under the name Ubiqus Belgium. The team remains the same, as do the company's approach to service and philosophy.

De eerste BQTA jobbeurs was een onverhoopt succes. Niet alleen qua aantal deelnemers, maar ook en vooral omdat zowel de studenten als de deelnemende bedrijven zich na afloop bijzonder tevreden toonden over het event. In tegenstelling tot de wat aarzelende aanloop die kenmerkend is voor grootschalige algemene jobbeurzen, kwamen de discussies tussen studenten en bedrijven meteen op gang (zie enkele beelden links en rechts).  Enkele bedrijven toonden zich achteraf verbaasd over de grote verschillen tussen studenten van verschillende universiteiten, met name wat de kennis over het werkveld betreft. BQTA zal hun suggestie om een initiatief te ontwikkelen dat die verschillen kan helpen wegwerken zeker in overweging nemen. De organisatoren waren ook enigszins verrast door het grote succes van de CV evaluatie-sessies. Dit is duidelijk een behoefte waaraan we volgende keer meer aandacht en capaciteit moeten besteden.

De analyse van de Enquête over de Europese Taalsector 2016, het resultaat van een samenwerking tussen EUATC, Elia en GALA, met de steun van het Directoraat-Generaal Vertaling van de Europese Commissie, werd zoals gepland eind maart afgerond. De eerste gedeeltelijke resultaten werden al op 18 maart voorgesteld op de Translating Europe workshop in Brussel. De volledige resultaten werden besproken op de EUATC conferentie T-Update 2016. Algemene conclusie: het Europese vertaalbedrijf blijft optimistisch, maar realisme haalt het dit jaar op de lichte euforie van 2015. Lees hier het volledige verslag.

Nieuw e-Book over kwaliteit in vertaling. Het BQTA-lid SDL heeft, onder meer met de medewerking van het BQTA-lid Idest een e-book uitgebracht dat het thema kwaliteit in vertaling behandelt. U kunt het e-book hier raadplegen.

De enquête Taalsector 2016 is afgesloten. Er werden 445 antwoorden ontvangen, een verdubbeling in vergelijking met de vorige edities van het onderzoek. Het bewijs dat samenwerking tussen de internationale verenigingen loont. De resultaten worden vanaf eind maart gepubliceert op de websites van BQTA, EUATC, Elia, Gala en Lind. Ze zullen ook worden toegelicht op tal van nationale en internationale events.

Enquête Taalsector 2016 - Trends, verwachtingen en bekommernissen van de Europese vertaalsector

Dit onderzoek, een gezamenlijk initiatief van Elia, EMT, EUATC, GALA en LIND, is grotendeels gebaseerd op de enquête die EUATC sinds 2013 uitvoert, met extra bijdragen van Elia en Lind inzake onderwerpen als opleiding, recrutering en technologie technology.

De enquête kan tot en met vrijdag 12 februari worden ingevuld op http://goo.gl/forms/KgrjlkVqcq. Net als de eerdere EUATC-edities is de enquête volledig anoniem.

De resultaten worden vanaf 31 maart gepubliceerd op de website van de deelnemende verenigingen. Ze worden ook voorgesteld en besproken op een aantal nationale en internationale events, onder meer op de T-Update 2016 conferentie van EUATC in Boedapest op 21 en 22 april.

20 Jaar BQTA Ronde Tafel - op 20 november nodigde BQTA zijn leden uit voor een Ronde Tafel gesprek met als centraal thema hun specifieke uitdagingen op het gebied van rendabiliteit, en de oplossingen die verschillende leden daar voor hebben gevonden. De discussie ontwikkelde zich rond onderwerpen als productiviteitsmeting, offshoring en het delicate evenwicht dat gezocht - en gevonden - moet worden tussen automatisering en menselijke interactie. We danken allen die aan de discussie hebben deelgenomen hartelijk, en met name de vertegenwoordigers van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. De voorgestelde presentaties zijn ter beschikking in de Ledenzone van deze website.


Mededeling: Tradas maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan. Tradas groeide in 28 jaar tijd uit tot één van de belangrijkste vertaal- en taaladviesbureaus in Brussel. Nu hebben de aandeelhouders en de oprichters besloten de fakkel over te dragen aan een enthousiaste ondernemer die het bedrijf een nieuwe dynamiek zal geven.Wij heten u van harte welkom in ons nieuwe hoofdstuk. 
Lees meer


Voorzitter van BQTA spreekt op de viering van 60 jaar Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. In zijn presentatie schetste hij de uitdagingen die de vertaalsector de komende jaren en decennia te wachten staan, en legde hij uit waarom de verenigingen van vertaalbedrijven en zelfstandige vertalers moeten samenwerken om deze het hoofd te bieden.

 

Rudy Tirry presenteert de resultaten van de nieuwe BQTA/EUATC bevraging Verwachtingen en Bekommernissen van Europese Vertaalbedrijven tijdens de 10e International EUATC-conferentie T-Update in Lissabon. Belangrijkste conclusies van de enquête: het optimisme van de sector groeit, en kleine bedrijven dichten de technologiekloof met de grotere spelers. Het Europese rapport is hier beschikbaar.


Jean-Paul Dispaux van Idest presenteert "CMS - buy or build" op TAO-CAT 2015, een conferentie gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van software voor computerondersteund vertalen.


Editie 2015 van de BQTA/EUATC bevraging "Verwachtingen en Bekommernissen van Europese Vertaalbedrijven"

Deze derde editie van de bevraging die peilt naar trends en verwachtingen in de Europese vertaalsector is nog open tot 15 februari. Als u een vertaalbedrijf met zetel in Europa vertegenwoordigt, aarzel dan niet uw verwachtingen en bekommernissen kenbaar te maken. Deze link brengt u naar het enquêteformulier. De resultaten worden toegelicht op de 10e EUATC T-Update conferentie op 24 april 2015 in Lissabon, en worden gepubliceerd op de websites van EUATC en BQTA.

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - november en december 2014 - De algemene trend is deze maanden slechts zeer licht geëvolueerd. Meer info (alleen voor leden)


EUATC verkiest nieuw bestuur. Op zijn algemene vergadering van 7 november heeft EUATC (de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van vertaalbedrijven) een nieuw uitgebreid bestuur gekozen dat zal worden geleid door Rudy Tirry, voorzitter van BQTA. Hiermee geeft hij aan dat BQTA Europea blijft beschouwen als een hoeksteen voor de vertaalsector. De andere bestuursleden zijn Mirko Silvestrini van Unilingue (Italië), Juan José Arevalillo van Asproset (Spanje), Catherine Granell van CNET (Frankrijk), Marta Aragão van APET (Portugal) en Inge Rätsepp van AETC (Estland).


10e EUATC Conferentie T-Update. Call for Papers - Voorstellen voor papers moeten tegen 15 december 2014 worden ingestuurd. Vroegboekers - vroegboeking is open tot 28 februari 2015. Korting voor leden van aangesloten verenigingen en verenigingen van vertalers.

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - augustus 2014 - De algemene trend stabiliseert zich, maar het vertrouwen van de dienstverleners aan bedrijven verzwakt. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer -juli 2014 De algemene trend verzwakt, maar het vertrouwen van de dienstverleners aan bedrijven herstelt zich. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - augustus 2014 - De algemene trend stabiliseert zich, maar het vertrouwen van de dienstverleners aan bedrijven verzwakt. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer -juli 2014 De algemene trend verzwakt, maar het vertrouwen van de dienstverleners aan bedrijven herstelt zich. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - mei 2014 De algemene trend verzwakt, maar het vertrouwen van de dienstverleners aan bedrijven stabiliseert. Meer info (alleen voor leden)

De voorzitter van BQTA heeft op de recente EUATC-conferentie de resultaten bekend gemaakt van de het BQTA/EUATC Onderzoek naar de bekommernissen en verwachtingen van Europese vertaalbedrijven. Het volledige verslag kunt u hier inkijken.

BQTA-lid B&K Projects wordt Atrado. Eind maart heeft B&K Projects zijn bedrijfsbenaming officieel veranderd in Atrado.  Lees hier het persbericht (en néerlandais)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - april 2014 De algemene trend blijft stabiel, maar het vertrouwen van de dienstverleners aan bedrijven brokkelt af. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - maart 2014 Na twee opeenvolgende groeimaanden is de algemene trend weer verzwakt. Meer info (alleen voor leden)

BQTA/EUATC starten 2014 enquête naar verwachtingen en bekommernissen van Europese vertaalbedrijven

In 2013 nam BQTA het initiatief om samen met de Europese koepelorganisatie EUATC het eerste Europese onderzoek te starten naar de verwachtingen en bekommernissen van vertaalbedrijven. De resultaten van deze Europese enquête met niet minder dan 50 vragen kunnen hier nog worden opgevraagd: Europa - België.

Om mogelijke trends in deze verwachtingen vast te stellen, hebben we beslist om het onderzoek dit jaar te herhalen, zij het in een ietwat gereduceerde vorm door het aantal vragen terug te brengen tot 14.

De resultaten zullen ook ditmaal worden voorgesteld tijdens de Internationale EUATC conferentie (8-9 mei in Juan-les-Pins, Frankrijk), en worden daarna gepubliceerd op de websites van EUATC en BQTA.

Wie een Europees vertaalbedrijf vertegenwoordigt nodigen wij graag uit de enquête hier in te vullen. Deze blijft beschikbaar tot vrijdag 28 februari.

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - januari 2014 Na een klein dipje vorige maand heeft de algemene trend zich weer hersteld, maar de B2B dienstverleners volgen niet. Meer info (alleen voor leden)

Akkoord overname Systran door CSLI uit Zuid-Korea. Meer info

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - december 2013 Na zijn hoogste peil sinds juli 2011 bereikt te hebben, verzwakt de algemene trend verzwakt enigszins, maar de B2B dienstverleners behouden hun vertrouwen. Meer info (alleen voor leden)

2 multi-year contracts awarded to Idest
Idest has been awarded a 4 year contract by the European Court of Justice and a 5 year contract by the World Intellectual Property Organization

Idest manager Jean-Paul Dispaux gives seminar on Translating for International Institutions in Antwerp (November 2013) and  Angers (France)

Lionbridge verhuist op 10 januari 2014
Op 10 januari verhuist Lionbridge België naar Gulledelle 92, 1200 Brussel

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - oktober 2013 Algemene trend verzwakt lichtjes, maar B2B dienstverleners behouden vertrouwen. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - september 2013 Trend blijft positief. Meer info (alleen voor leden)

Idest moves to more efficient offices in the center of Brussels
Since mid-August, the new address of Idest is 6, Rue de l'Eclipse, 1000 Brussels

IDEST wins first UN contract with WIPO in Geneva.
It is a large 5-year translation contract of trademark & design descriptions from English into French. IDEST also renewed for 4 years its contracts with the Translation Centre for the Bodies of the EU in Luxembourg (GEN12 : EN, DE, ES, IT, NL, SV into FR)

Idest hernieuwt ISO 2001:2008 certificering
Idest heeft in juli met succes zijn hercertificeringsaudit ISO 2001:2008 voltooid. (
persbericht)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - augustus 2013 Trend blijft positief, ook voor de B2B dienstverleners. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - juli 2013 Trend weer positief, behalve voor de B2B dienstverleners. Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - juni 2013 Winst van mei gaat weer verloren Meer info (alleen voor leden)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - mei 2013 Ondernemersvertrouwen herstelt zich, ook dat van B2B dienstverleners. Meer info (alleen voor leden)

Nieuw Europees kadercontract voor Idest. Het Vertaalcentrum van de Europese instellingen (Luxemburg) heeft Idest Communication een nieuw kadercontract toegewezen voor de vertaling naar het Frans van chemie-gerelateerde teksten. (mei 2013)

De resultaten van de Europese enquête over de verwachtingen van Europese vertaalbedrijven zijn beschikbaar. (mei 2013) Download het volledige verslag: Europa / België.

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - april 2013 Ondernemersvertrouwen stabiliseert in april, maar B2B dienstverleners hebben vertrouwen nog niet herwonnen. Meer info (alleen voor leden) (mei 2013)

Betere informatie over vertaalbranche in Belgische statistieken
De Belgische Nationale Bank recruteert nieuwe vertaalbedrijven om deel te nemen aan haar maandelijkse conjunctuurenquêtes. Hiermee wil de Bank meer accurate informatie verzamelen over de Belgische vertaalsector. Dit kan BQTA alleen maar toejuichen. BQTA spoort vertaalbedrijven die door de Bank worden aangesproken daarom aan, volop aan dit initiatief mee te werken. (april 2013)

Nieuwe naam en voorzitter voor Belgische Kamer van vertalers, tolken en filologen
BKVTF heeft Ludovic Pierard verkozen als nieuwe voorzitter en schrapt de F van filologen uit zijn naam  (maart 2013)

Belgische Nationale Bank - Maandelijkse conjunctuurbarometer - maart 2013 Ondernemersvertrouwen zakt terug tot laagste peil sinds september 2009. Meer info (alleen voor leden)

EUATC krijgt 'A' liaison status bij ISO voor werkzaamheden rond vertaling, tolken en verwante technologie (TC 37 SC 5) (12 maart 2013)

Tradas viert 25 jaar (11 maart 2013)
Tradas adviseert en begeleidt klanten al 25 jaar om hun vertaal- en lokalisatieprojecten in goede banen te leiden. Om dit te vieren trekt Tradas een nieuw jasje aan met een geoptimaliseerd overzicht van zijn uitgebreide aanbod aan diensten.
www.tradas.com

  

Events

Nieuws

© Belgian Quality Translation Association

BQTA jobbeurs 2019

Dit is de derde editie van deze gespecialiseerde jobbeurs voor studenten en (pas) afgestudeerden uit de vertaal- en vertaalgerelateerde Masters van de Belgische universiteiten. De beurs gaat door op woensdag 24 april in de grote aula van de KUL campus Brussel. 15 Belgische vertaalbedrijven hebben hun medewerking toegezegd, evenals de Instellingen van de Europese Unie, die andere belangrijke werkgever voor meertaligen. Belangstellenden kunnen vanaf 11 maart inschrijven via het Nederlandse of Franse online formulier.


T-UPDATE 2019 TALLINN 25 – 26 APRIL

Het thema voor de 14e conferentie van de EUATC, de Europese unie van de nationale verenigingen van vertaalbedrijven, staat in het teken van Mens, Beeld en Technologie.

Het event heeft plaats in Tallinn, de prachtige hoofdstad van Estland. Net als vorige jaren is deze editie van T-UPDATE een verzamelplaats voor bedrijfsleiders uit de (ver)taalwereld die niet bang zijn om hun eigen ideeën te toetsen aan nieuwe inzichten en meningen.

De organisatoren hebben bewust voorbij de grenzen van de eigen sector gekeken om de deelnemers nieuwe inspiratie en een objectieve kijk op de wereld te geven.

Een nieuwigheid voor T-UPDATE worden de KnowledgeXchange ronde-tafel gesprekken waar de deelnemers niet alleen experts in verschillende gebieden ontmoeten maar tijdens collaboratieve denkoefeningen ook hun eigen ideeën kunnen delen met anderen.

T-UPDATE is altijd een gedroomde plaats om anderen te ontmoeten die met dezelfde uitdagingen te maken krijgen, en achteraf weer terug te keren met nieuwe inzichten en best practices die je helpen om nog beter om te gaan met de beschikbare middelen. Een plaats ook waar je energie opdoet om er weer vol vertrouwen tegenaan te gaan.

De conferentie wordt zoals altijd georganiseerd in samenwerking met het plaatselijke EUATC-lid, Eesti Tõlkebüroode Liit (Vereniging van vertaalbedrijven in Estland) – AETC.


De tweede editie van de BQTA jobbeurs op 26 april 2018 kende net als de eerste een groot succes. Ondanks een ietwat lagere opkomst van de studenten (een gevolg van de aantrekkende economie?) waren de 14 aanwezige vertaalbedrijven bijzonder tevreden over de gelegde contacten. BQTA overweegt om dit event voortaan jaarlijks te organiseren.


Woensdag 9 november 2016 heet BQTA alle Belgische studenten en pas afgestudeerden van vertaal-gerelateerde Master opleidingen aan de Belgische universiteiten welkom voor de allereerste Belgische jobbeurs voor de vertaalsector. Het aanstormende talent kan er van 1 tot 6 's middags spreken met vertegenwoordigers van een groot aantal vertaalbedrijven, zich laten informeren over de vertaalbranche in het algemeen, een CV laten analyseren of vrijuit praten met jonge professionals uit de sector. Meer informatie.


 Bij het sluiten van T-Update 2016 hoorden de zowat 170 deelnemers in het fraaie decor van Budapest Gellért hotel dat de 12e editie van deze internationale EUATC-conferentie in 2017 zal doorgaan in Berlijn. Ook de data staan reeds vast: 20 en 21 april. Naar verluidt zal de Call for Papers al in juni worden gepubliceerd. Meer informatie op de website van EUATC - www.euatc.org.


ATC, de Britse vereniging van vertaalbedrijven, viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Dit zal uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan, zeker niet tijdens de 2016 Language Industry Summit die de vereniging op 22-23 september organiseert in Londen.


CNET, de Franse Chambre Nationale des Entreprises de Traduction, organiseert haar Sommet de la Traduction CNET op 16 en 17 June in Parijs.


EUATC T-Update 2016 vindt plaats op 21-22 april 2016 in het mooie Boedapest. We brengen meer informatie over deze 11e internationale EUATC conferentie zodra deze beschikbaar is.


"Samen Sterk", op 11-12 maart 2016 in Hilversum, Nederland, is een ambitieus congres waarvoor onze Nederlandse zustervereniging VViN het voortouw heeft genomen. Een heel aantal Nederlandse en Belgische verenigingen van vertaalbedrijven en individuele vertalers en tolken, maar ook van onderijs en permanente vorming ondersteunen het initiatief. Zoals blijkt uit het thema stelt het congres zich tot doel alle belanghebbenden van de vertaalsector in Nederland en België samen te brengen. De organisatie verwacht zo'n 750 deelnemers. In het stuurcomité wordt België vertegenwoordigd door BQTA voor de vertaalbedrijven, BKVT voor de vertalers en tolken, en KUL voor de onderwijsinstellingen.


Translating Europe Forum, 29-30 oktober, Brussel, België. Groots opgezet forum, georganiseerd door het DG Vertaling van de EU, met als doel iedereen die een rol speelt binnen de vertaalsector samen te brengen. De 2015 editie gaat onder het thema All about Youth en is specifiek gericht op de rol van en de mogelijkheden voor jonge nieuwkomers in de sector. Het programme en de toegang voor registratie vindt u hier.


Eind september is traditioneel een drukke eventperiode. 2015 is geen uitzondering. In België en de omringende landen vinden vrijwel op hetzelfde ogenblik drie taalgerelateerde events plaats:


Drongo Festival, 25-26 september, Jaarbeurs Utrecht, Nederland. Dit event is op drie jaar tijd uitgegroeid tot de grootste taalbeurs van de Lage Landen. Meer informatie op de website.


60-jaar BKVT, Brussel, België. Dit jaar viert de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken haar 60-jarig bestaan met een formele en informele viering in het Brussels Raddison Blu hotel. De voorzitter van BQTA is een van de sprekers.


ATC Conference, 24-25 september, Manchester, VK. Dit jaar vindt de jaarlijkse conferentie van de Britse vereniging van vertaalbedrijven plaats in het indrukwekkende stadion van Manchester United. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het event.


18-20 juni 2015 - TAO-CAT 2015

Frankrijk, Angers (Université Catholique de l'Ouest)


23-24 april 2015 - 10e EUATC conferentie

Portugal, Lissabon

Georganiseerd door EUATC


26-27 september 2014 - ATC conferentie

Verenigd Koninkrijk, Brighton

Georganiseerd door Association of Translation Companies


18-19 september 2014 - Translating Europe Forum

België, Brussel

Georganiseerd door DG Vertaling van de Europese Commissie


8-9 mei 2014 - 9e Internationale EUATC conferentie

Frankrijk, Juan Les Pins

Georganiseerd door EUATC


13 maart 2014 - Eerste editie van de LIA's (Language Industry Awards)

België, Gent

Georganiseerd door De Taalsector

24-26 april 2014 – ELIA Networking Days

Riga, Letland

Georganiseerd door ELIA


21 maart 2014 - CNET conferentie

Frankrijk, Parijs

Georganiseerd door CNET


27 september 2013 - TMT Congres (Kwaliteit onder Druk)

Nederland, Den Haag, New Babylon Meeting Center

Georganiseerd door VViN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland)


27 september 2013 - ATC Annual Conference (Translation Industry - evolution not revolution)

Verenigd Koninkrijk, Chelsea Footbaal Stadium

Georganiseerd door ATC (Assocation of Translation Companies)


3 mei 2013– 8e Internationale EUATC conferentie (welcomstreceptie op 3 mei 18u00)

Internationale conferentie voor vertaalbedrijven. Behandelde thema's: public relations en communicatie voor de sector, rendabiliteit van vertaaltechnologie, outsourcing van vertalingen in de Europese instellingen (met vertegenwoordigers van verschillende instellingen), verwachtingen en bekommernissen van Europese vertaalbedrijven (internationale enquête uitgevoerd door EUATC en BQTA), enz.

België, Brussel, Hotel Thon EU

Georganiseerd door EUATC BQTA

2-4 mei 2013 – ELIA Networking Days

Internationaal netwerkingsevent voor vertaalbedrijven

Duitsland, München

Georganiseerd door ELIA


12 Maart 2013 (namiddag) – Ronde Tafel Taalsector

Panelgesprek over de uitdagingen waarmee de vertaalsector, en meer bepaald het kwaliteitssegment van de sector, te kampen heeft.

België, Gent, vroegere Florida fabriek

Georganiseerd door De Taalsector (Dries Debackere)
BQTA werd vertegenwoordigd door de voorzitter. Het
verslag is beschikbaar in de pagina's voor de leden.

  

Nieuws & events