Home
Charter NL
BQTA Europa NL
BQTA Members
Lid worden NL
News and Events
Links
FAQ NL
BQTA und Europa
BQTA and Europe
BQTA en Europe
BQTA Europa NL
Link to EUATC homepage
Members Only

De BQTA vertegenwoordigt België binnen de Europese koepelvereniging EUATC - European Union of Associations of Translation Companies.

De EUATC werd in 1994 opgericht om de belangen van vertaalbedrijven op Europees niveau te behartigen.

De leden van de EUATC zijn nationale verenigingen van vertaalbedrijven, dus geen individuele bedrijven. Momenteel zijn 19 Europese landen vertegenwoordigd, waaronder ook enkele van buiten de EU zoals Zwitserland en Turkije.

De EUATC wordt binnen de Europese instellingen vandaag algemeen erkend als de meest representatieve of zelfs de enige representatieve organisatie van vertaalbedrijven in Europa. Als dusdanig neemt de EUATC actief deel aan een aantal initiatieven die door de Europese Commissie en andere EU-instellingen georganiseerd of gesteund worden.

Elke nationale vereniging duidt twee vertegenwoordigers aan die het land vertegenwoordigen in de EUATC vergaderingen en die meewerken aan de activiteiten van deze belangrijke Europese organisatie.

Van oudsher is de BQTA een van de meest actieve leden van EUATC. Dit werd opnieuw bevestigd op 3 mei 2013. Toen organiseerde de BQTA in Brussel namelijk de 8e Internationale EUATC Conferentie.


  

"Vertaling en het begrip vooruitgang zijn onlosmakelijk verbonden. Sommigen menen zelfs dat je een samenleving kan beoordelen aan de hand van de vertalingen die er aanvaard worden."

Jean-François Joly

DE

EN

FR

NL

Contact

BQTA vzw

Bloemendallaan 54

B-1853 Grimbergen

België

email: info @bqta .be

  

BQTA deelname in EU projecten

AGORÁ (Euroscript, Lionbridge, EUATC)

Internationale uitwisseling van stage-informatie tussen opleidingen Masters of Translation en Europese vertaalbedrijven.

  

© Belgian Quality Translation Association

BQTA en Europa